Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

Đại học chính quy

Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy theo tín chỉ áp dụng từ K54 trở đi (17/12/2013)
Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy theo tín chỉ áp dụng từ K54 trở đi

Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ trình độ đại học hệ chính quy 18 ngành đào tạo được ban hành kèm quyết định số 1739/QĐ-ĐHTL ngày 25/09/2013: http://daotao.wru.edu.vn/ftp/P3/CTDT/2013/QD-1739-QD-DHTL-25-09-2013_DHCQ(18N).rar

In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 58

Lượt truy cập: 688692