Hỏi:
Đăng ký nguyện vọng học là gì? Đăng ký nguyện vọng học để làm gì? Quy trình xét nguyện vọng vào các lớp học phần như thế nào? Có phải tất cả các nguyện vọng đăng ký học đều được đáp ứng?

Ðáp:
1. Đăng ký nguyện vọng học là gì:

- Đăng ký nguyện vọng học là việc sinh viên thực hiện xác nhận nguyện vọng tham gia học tập (bằng cách đăng ký tại website Đăng ký học) một hay nhiều môn học mà không tổ chức chính khóa tại học kỳ mà nhà trường tổ chức cho lớp/ngành của sinh viên đó (sinh viên không cần phải đăng ký nguyện vọng học các môn học sẽ được tổ chức cho chính khóa của mình tại học kỳ chính đó) như: Môn học lại, học nâng điểm, học vượt, môn học thuộc văn bằng thứ 2... 

2. Đăng ký nguyện vọng học để làm gì?

- Nhà trường tổ chức cho sinh viên đăng ký nguyện vọng học trước mỗi đợt học (học kỳ chính, học kỳ phụ) để sinh viên xác nhận nguyện vọng học các môn học với nhà trường. Từ đó, nhà trường có cơ sở để tổ chức kế hoạch phù hợp với nguyện vọng thực tế của sinh viên.

3. Quy trình xét nguyện vọng vào các lớp học phần như thế nào?

3.1. Quy trình xây dựng kế hoạch

- Đối với những môn học sẽ được tổ chức chính khóa tại học kỳ (ví dụ là học kỳ I): Nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch cho số lượng sinh viên bằng số lượng sinh viên sẽ học chính khóa cộng với số lượng sinh viên có nguyện vọng học.

- Đối với những môn học sẽ được tổ chức chính khóa tại học kỳ kế tiếp hoặc học kỳ phụ (ví dụ là học kỳ II hoặc học kỳ phụ): Nhà trường sẽ xem xét nếu đủ điều kiện mở lớp thì sẽ tổ chức (tùy từng trường hợp cụ thể), nếu không đảm bảo điều kiện thì sẽ không tổ chức.

3.2. Quy trình xét nguyện vọng

- Theo niên khóa: Nhà trường sẽ ưu tiên cho những sinh viên khóa trên hơn sinh viên khóa dưới

- Theo lần học: Trong cùng một khóa thì nhà trường sẽ ưu tiên xét cho những sinh viên chưa học hoặc có số lần học ít

- Theo điểm: Trong cùng một khóa thì nhà trường sẽ ưu tiên cho những sinh viên chưa học rồi đến mức điểm lần lượt F, F+, D, D+, C...

4. Có phải tất cả các nguyện vọng đăng ký học đều được đáp ứng?

- Theo quy trình mà mức độ ưu tiên nói trên thì sẽ có các trường hợp sinh viên có đăng ký nguyện vọng nhưng không được đáp ứng như: Sinh viên đang ở trạng thái bảo lưu, khóa tài khoản...; Môn học không được tổ chức; Sinh viên không thuộc đối tượng ưu tiên được xét...

Hỏi:
Khi bị quên mật khẩu của tài khoản đăng ký học thì sinh viên phải làm gì?   

Ðáp:
Sinh viên cần liên hệ với Cố vấn học tập của lớp mình để được hỗ trợ lấy lại mật khẩu tài khoản đăng ký học.
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 2

Lượt truy cập: 18744