Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

Liên thông

Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ trình độ liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy áp dụng từ K55LT trở đi (17/12/2013)
Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ trình độ liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy áp dụng từ K55LT trở đi

2. Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ trình độ liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy ngành Kỹ thuật công trình xây dựng được ban hành kèm quyết định số 1736/QĐ-ĐHTL ngày 23/09/2013: http://daotao.wru.edu.vn/ftp/P3/CTDT/2013/QD-1736-QD-DHTL-23-09-2013_LT-KTCTXD.rar

 

3. Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ trình độ liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy ngành Kế toán được ban hành kèm quyết định số 1738/QĐ-ĐHTL ngày 24/09/2013: http://daotao.wru.edu.vn/ftp/P3/CTDT/2013/QD-1738-QD-DHTL-24-09-2013_LT-KeToan.rar

 

4. Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ trình độ liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy ngành Quản lý xây dựng được ban hành kèm quyết định số 1741/QĐ-ĐHTL ngày 02/10/2013: http://daotao.wru.edu.vn/ftp/P3/CTDT/2013/QD-1741-QD-DHTL-02-10-2013_LT-QLXD.rar

In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 4

Lượt truy cập: 3342343